Tempeltræet og skolen

Tempeltræet er en del af Skolen ved Bülowsvej.

Indhold

  Samarbejdet mellem undervisningsdel og fritidsdel er veletableret og godt. Klublederen er en del af skoleledelsen og klubpædagogerne underviser i skolen i deres kernekompetencer. Dermed er de med til, at give børnene på mellemtrin og i udskoling en mere varieret skoledag, med plads til medbestemmelse, samt skabe sammenhæng i børnenes hve 

  Linjer

  En af de muligheder skolereformen i 2014 bød på var en frihed til at tænke ud af boksen. På Skolen ved Bülowsvej brugte vi den frihed til, at udvikle en konstruktion hvor børnene på mellemtrinnet og i udskolingen 4 lektioner ugentligt har mulighed for, selv at vælge hvad de vil fordybe sig i på tværs af alder og køn. Klubpædagoger og lærere tilbyder et hav af forskellige kreative-, bevægelses- og fagfaglige fag som børnene i perioder á 9 uger vælger i mellem. Skolen fik i 2016 Frederiksberg Kommunes innovationspris for vores arbejdet med linjefag.

  Det pædagogiske formål med linjerne er bl.a.:

  • At skabe en større motivation hos børnene gennem medbestemmelse
  • At lære sig selv at kende gennem valg og fravalg 
  • At mærke glæden og roen ved fordybelse og dermed lære glæden ved at være i flow
  • At skabe en pædagogisk sammenhængskraft mellem skole og fritid og dermed skabe genkendelighed i børnenes dag.

   

  Mellemrum

  På Skolen Ved Bülowsvej har vi skabt (lærings)rum og fællesskabsmulighed for børn med særlige forudsætninger. Rummene er

  • Minirum for børn i indskolingsalderen,
  • Mellemrum 45 for børn på 4. og 5. årgang,
  • Mellemrum 67 for børn på 6.-7. årgang
  • BÜ-rum for børn der har svært ved skolelivet. Rummene tilbyder målrettet undervisning, socialtræning og tilbagetrækningsmuligheder.

  Tempeltræets pædagoger underviser i sociale kompetencer i de rum der dækker 4.-9.årgang.

  Samtalegrupper

  Tempeltræet faciliterer sammen med skolen en række samtalegrupper. Samtalegrupperne ligger i skoletiden, enten indlejret i linjekonstruktionen eller i den almindelige skematid.

  Vi har følgende grupper:

  • Samtalegruppe for børn med bekymringstanker der får dem til at trække sig fra fællesskaber, de ellers ville være en naturlig del af.
  • Sorggruppe for børn der oplever at miste en nær pårørende eller oplever svær sygdom i nærmeste familie.
  • Psyk-gruppe for børn der oplever psykisk sygdom i nærmeste familie
  • Skilmissegruppe for børn der er påvirkede af en skilsmisse hos deres forældre.

   

  PraksisFagligeFag

  På 7. og 8. årgang udskiftes de almindelige linjer med Praksis Faglige Linjer. Her har eleverne fagfaglig undervisning i mad, musik håndværk/design og billedkunst som afsluttes med eksamen i januar på 8. årgang. Tempeltræets pædagoger underviser sammen med lærerene på alle praksisfaglige linjer.

  Taskforcegruppe

  På skolen ved Bülowsvej er undervisningsdel, fritidsdel og service team gået sammen for, at tilbyde børn der trænger til et andet tilbud end "boglig undervisning" et forløb med praktiske opgaver. Eleverne bliver en del af et praktisk projekt og vil således være med til at gøre skolens læringsmiljø mere motiverende. På den måde, bliver fagenes teori omdannet til praktisk erfaringer og det generere ofte også stolthed hos eleverne, at have været med til at skabe noget.

  Boostklub

  Boostklub er et gruppe tilbud til børn der har brug for et selvtillidsboost. Vi udfordrer børnenes grænser og gennem oplevelser der giver dem mulighed for at lære sig selv bedre at kende. Oplevelserne følges op med samtaler.

  FlexKlub

  Tempeltræet åbner kl 12.50 på ikke linjedage. Det gør vi for at give undervisningsdelen mulighed for, at tilbyde fleksible skemaer for børn på mellemtrinnet, på lange skoledage. 

  Flexklubben giver mulighed for, at der kan laves særlige forløb for udvalgte grupper i klasserne og samtidig giver det mulighed for, at arbejde mere intensivt med børnenes sociale kompetencer i klubben, da børnegruppen er mindre.