Gå til hovedindhold

Tempeltræet og skolen

Tempeltræet er en del af Skolen ved Bülowsvej.

Indhold

  Samarbejdet mellem undervisningsdel og fritidsdel er veletableret og godt. Klublederen er en del af skoleledelsen og klubpædagogerne underviser i skolen i deres kernekompetencer. Dermed er de med til, at give børnene på mellemtrin og i udskoling en mere varieret skoledag, med plads til medbestemmelse, samtidig skaber ordningen mere sammenhæng i børnenes hverdag 

  Linjer

  På Skolen ved Bülowsvej brugte vi det samarbejde mellem skole og klub, som skolereformen krævede til, at udvikle en konstruktion hvor børnene på mellemtrinnet tre lektioner ugentligt har mulighed for, selv at vælge hvad de vil fordybe sig i på tværs af årgange. 

  Klubpædagoger og lærere tilbyder et hav af forskellige kreative-, bevægelses- og fagfaglige fag som børnene i perioder á 9 uger vælger i mellem. Skolen fik i 2016 Frederiksberg Kommunes innovationspris for arbejdet med linjefag.

  Det pædagogiske formål med linjerne er bl.a.:

  • At skabe en større motivation hos børnene gennem medbestemmelse
  • At lade børnene lære sig selv bedre at kende gennem egne valg og fravalg 
  • At give børnene mulighed for at opleve glæde og ro ved fordybelse og dermed lære glæden ved at være i flow
  • At skabe en pædagogisk sammenhængskraft mellem skole og fritid og dermed skabe genkendelighed i børnenes dag.

  Linjer i Udskolingen - PF-fag

  På 7. og 8. årgang udskiftes de almindelige linjer med Praksis Faglige Linjer. Her har eleverne fagfaglig undervisning i mad, musik håndværk/design og billedkunst som afsluttes med eksamen i januar på 8. årgang. Tempeltræets pædagoger underviser sammen med lærerene på alle praksisfaglige linjer.

  Andre pædagogiske indsatser

  Mellemrum

  På Skolen Ved Bülowsvej har vi skabt (lærings)rum og fællesskabsmulighed for børn med særlige forudsætninger. Rummene er

  • Minirum for børn i indskolingsalderen,
  • Mellemrum 45 for børn på 4. og 5. årgang,
  • Mellemrum 67 for børn på 6.-7. årgang
  • BÜ-rum for børn/unge der har svært i skolelivet.

  Rummene tilbyder målrettet undervisning, socialtræning og tilbagetrækningsmuligheder.

  Tempeltræets pædagoger underviser i sociale kompetencer i de rum der dækker 4.-7. årgang.

   

  Samtalegrupper

  Tempeltræet faciliterer sammen med skolen en række samtalegrupper. Samtalegrupperne ligger i skoletiden, enten indlejret i linjekonstruktionen eller i den almindelige skematid.

  Vi har følgende grupper:

  • Samtalegruppe for børn med bekymringstanker der får dem til at trække sig fra fællesskaber, de ellers ville være en naturlig del af.
  • Sorggruppe for børn der oplever at miste en nær pårørende eller oplever svær sygdom i nærmeste familie.
  • Psyk-gruppe for børn der oplever psykisk sygdom i nærmeste familie
  • Skilmissegruppe for børn der er påvirkede af en skilsmisse hos deres forældre.

   

  Boostklub

  Boostklub er et gruppe tilbud til børn der har brug for et selvtillidsboost. Vi udfordrer børnenes grænser og gennem oplevelser der giver dem mulighed for at lære sig selv bedre at kende. Oplevelserne følges op med samtaler.

   

  FlexKlub

  Tempeltræet åbner kl 12.50 på ikke linjedage. Det gør vi for at give undervisningsdelen mulighed for, at tilbyde fleksible skemaer for børn på mellemtrinnet, på lange skoledage. 

  Flexklubben giver mulighed for, at der lærerene kan lave særlige forløb for udvalgte grupper i deres klasser, samtidig giver det mulighed for, at arbejde mere intensivt med børnenes sociale kompetencer i klubben, da børnegruppen er mindre.