Klub Tempeltræet


Tempeltræet er en populær fritids- og ungdomsklub med ca. 450 medlemmer og 15 ansatte.

Klub Tempeltræet vandt en særpris i forbindelse med Politikens Pædagogpris 2020. Teamet fra Klub Tempeltræet på Skolen ved Bülowsvej løb med titlen for arbejdet med at blive en aktiv del af folkeskolen efter skolereformen. Her har pædagogerne nemlig været med til at udvikle en række nye pædagogiske fag, der kaldes linjer, og som eleverne har i fire lektioner om ugen. Eleverne kan vælge mellem linjer som eksempelvis upcykling af tøj, skovskole, bevægelse, rollespil og E-sport.

Alle ansatte på Tempeltræet har desuden et værksted eller et område, som de har særlige forudsætninger for at have. Det betyder, at børnene møder engagerede voksne, der brænder for netop det værksted eller de faciliterer de repræsenterer. Det betyder også at de ansatte på Tempeltræet er meget forskellige, og på den måde søger vi, at være et tilbud der favner bredt.

Tempeltræets vision er at barndom er vigtig

Vi oplever, at rigtig meget i samfundet omkring os trækker børnene i retning af, at blive voksne hurtigt. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at vi skaber sammenhænge for børnene der giver mulighed for at være barn. På Tempeltræet afspejler denne holdning sig i de valg og fravalg vi træffer.

På denne hjemmeside kan I blive klogere på klublivet på Tempeltræet. Dyk ned i vores politikker, læs om alt fra koloniliv til sorggrupper. Vær nysgerrige på vores pædagogiske tanker om eksempelvis aftenåbent, børnefester eller mobilpolitik. Undersøg hvad klubpædagogerne laver i udskolingen og på mellemtrinnet og hvorfor der ikke er brugerbetaling i den almindelige klubverdenen på Tempeltræet.

Tempeltræet og kolonier

På Tempeltræet synes vi at kolonier, hytteture og shelterture kan noget helt særligt pædagogisk. Vores kolonier hytteture m.m. ligger på udvalgte klassetrin, så vi sikrer at indholdet på turen passer til aldersgruppen.

Læs mere om Tempeltræet og kolonier