Gå til hovedindhold

Tempeltræets pædagogik

Her kan du læse om Tempeltræets vision.

Indhold

  Tempeltræets vision er at barndom er vigtig. Vi definerer barndom som værende en livsperiode, hvor man har lov til at være fri for at bekymre sig om voksen problemstillinger som penge, udseende og om man hører til. For os betyder det også, at vi tager børnenes fritid alvorligt ved at tilbyde dem et alsidigt fritidstilbud med voksenstyrede interessefællesskaber, hvor der er plads til indflydelse og demokratiske processer.

  Holdningen vil også kunne genkendes i vores holdning til, at dagligdagen skal være gratis for børnene; gratis frugt, mad og langt de fleste værkstedsmaterialer.

   

  På Tempeltræet har vi en LØFT tilgang i vores måde at forstå handlinger på. Det betyder eksempelvis, at vi i konfliktsituationer er mere fokuseret på hvad børnene forestillede sig, at der skulle komme ud af konflikten, end hvad der reelt skete. På den måde løfter vi konflikten fra et område der genererer skyld og skam (hvorfor gjorde du det?), til et område med muligheder og fremadrettethed (Hvad ville du gerne?). Når børn (og voksne) mødes med denne tilgang, er det vores oplevelse at konfliktniveauet sænkes, samtidig vænnes børnene til i højere grad, at have opmærksomhed på hvad de kunne tænke sig i stedet for hvad de ikke kunne tænke sig.

   

  Det, at erstatte konflikt med samtale, oplever vi udvikler et trygt inkluderende miljø som skaber plads og fokus til, at styrke sociale relationer mellem børn og mellem børn og voksne. Denne tilgang kaldes populært for LØFT. snings Fokuseret Tilgang.

  Ved taler om intentionen i en handling fremfor at tale en problematisk adfærd betyder ikke, at vi fornægter problematisk adfærd, men, at vi flytter fokus fra hvad barnet gjorde, til hvad barnet ville. Det er vores erfaring, at det vi mennesker gør, giver god mening for os, og handlinger er derfor ofte en sund reaktion på en usund situation.

   

  Tempeltræets hverdag er, som før nævnt, baseret på multiple værksteder. Vores pædagogiske tilgang betyder, at vi ansættelsesmæssigt har valgt, at voksne der har en unik kunnen inden for et interessefelt samt et smittende engagement. Vi har valgt denne tilgang fordi vi mener, at det er vigtigt at skabe interessedrevne fællesskaber med tid og kompetence til fordybelse og æstetiske læreprocesser. Samtidig betyder dét, at være særlig dygtig til et aktivitetsområde, at den voksne har overskud til at have fokus på det pædagogiske mål - at arbejde med børnenes sociale kompetencer, som på den måde understøtter Tempeltræets vision om at barndom er vigtig.