Kreaværksted

Hvorfor kreativitet?

Indhold

  Forrige Næste

  Ordet ”kreativitet” stammer fra det latinske ord creo, at skabe og fremstille. Kreativiteten hører også sammen med vigtige pædagogiske begreber som problemløsning, tænkning og motivation. På den måde handler det også om barnets evne til at opleve sig selv og omverdenen.

  På  kreaværkstedet arbejder vi med børnenes forståelse af dem selv og forholdet af deres kunnen.

  Ved at skabe trygge rammer og tid til fordybelse giver vi mulighed for at børnene udvikler forståelse for forskellighed. Det at turde skabe, selvom man langt fra er den der er hurtigst, dygtigst, eller mest frembrusende er for os et tegn på at vi lykkes med vor indsats. Vi synes at det er vigtigt at børn oplever at kreativitet kan hjælpe dem på andre områder i deres hverdag.

  Det kan være svært at lære at skrive, hvis man har dårlig finmotorik og skal koncentrere sig om at forme bogstaverne. Det kan eksempelvis give problemer med at forstå helhed og indhold i en tekst. Sagt med andre ord, hvis håndmotorikken ikke er tilstrækkeligt udviklet, kan det påvirke skolearbejdet. Sådanne øvelser får man gratis via det kreative arbejde. Derfor er det at være kreativ andet og mere end det produkt der kommer ud af det.

   

  De kreative processer understøtter de fag børnene lærer i skolen:

  Dansk: 

  Når vi eksempelvis skriver ordsprog og digte på pyntesten eller lærreder. Her trænes både stavning, skrivning, kendskab til forfattere, søgning på internettet.

  Det åbner op for vigtige snakke med kammerater om, hvad der mon menes med det enkelte digt eller ordsprog.

  Matematik:

  Vi arbejder automatisk med vinkler og former, når vi laver figurer i stof og filt.

  Børnene øver ubevidst talforståelse former og figurer, når vi eksempelvis arbejder med perler.

  Historie og Religion:

  Ved højtider taler vi om traditioner, hvordan de opstår og hvordan det kan være at vi forstår dem sådan. Det giver snakke i børnegruppen om forskellighed og vi bruger det til at skabe forståelse og rummelighed på tværs i børnegruppen.

  Klassetrivsel:

  Ved at børnene der kommer på værkstedet er sammensat på tværs af klassetrin, klasser og køn bliver der mulighed for at få eventuelle trivselsproblemer set i et andet lys.

  Børnene får kammeratskaber på tværs af klasser og vi oplever børn aftale at mødes bestemte dage i kreaværkstedet.

  Vi oplever at de mere stille og forsigtige børn får lettere ved at skabe kontakt og samvær når man er sammen i en kreativproces. Det fælles tredje, samler børnene på tværs og nye kammeratskaber opstår.

  Ofte hører man at det at være kreativ er noget man er eller ikke er. Vi oplever at kreativitet følger den almindelige taksonomi for læring. Det at kunne opleve, efterligne, prøve, mestre og udvikle færdigheder er noget alle kan lære, hvis omgivelserne giver plads til det.

  Derfor er det vigtigt for os, at der er en god tone på kreaværkstedet. Der skal være plads til at tænke frit og udvikle en egen sans for kreativitet. Det udfordre mange børn at der ikke er et fastlagt resultat der er det rigtige, nå man starter et kreativt projekt. Hvis vi eksempelvis har lavet en model, vil mange børn i starten vælge at kopiere den. Vores oplevelse er at børnene ved at arbejde med de kreative processer, udvikler deres selvstændighed og forståelse for individualitet. Samtidig udvikler de en nysgerrighed på hvordan andre har løst opgaven ikke for at kopiere, men for at blive inspireret.

  Derfor mener vi ikke at det at være kreativ er noget man er eller ikke er, men noget vi alle har mulighed for at blive.

  Velkommen i kreaværkstedet.