Gå til hovedindhold

Gamer- / Esportværkstedet

På Tempeltræet er computer- og konsolspil en aktivitet på lige fod med klubbens øvrige værkstedstilbud.

Indhold

  Gamerværkstedet

  På Tempeltræet er computer- og konsolspil en aktivitet på lige fod med klubbens øvrige værkstedstilbud. Spillene er et redskab, som værkstedspædagogen har mulighed for at bruge til at opbygge og udvide relationen til de børn, der benytter computerværkstedet. Spillene er det fælles tredje, som børn og voksne samles omkring. Udover relations arbejdet er det et mål, at børnene via deres aktive deltagelse i computer- og konsolværkstedets aktiviteter har mulighed for at fremme deres digitale dannelse.

  På Tempeltræet forstår vi digital dannelse som det, at man kan indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i den virtuelle verden. Det gør vi, ved at lære børnene at forholde sig positivt men kritisk til andre virtuelle brugere. Det er vigtigt at børnene nøje overvejer egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle verden. Kort sagt, så handler det om at kunne begå sig socialt og etisk, også i den virtuelle virkelighed.

  Kulturen i computerværkstedet knytter sig til Tempeltræets overordnede vision ”Barndom er vigtig”. På baggrund af dette, er det primære fokus på computer- og konsolværkstedet, at det er en leg, og at spil er noget, man vælger til, fordi man synes, det er sjovt.

  Derfor er en af de få regler på værkstedet også, at alle skal have det sjovt, hvilket dermed bliver et pædagogisk ansvar. Det forsøger vi at opnå ved at have en fast voksen i computerrummet, der udover at være dygtig til IT også fungerer som en positiv rollemodel. Den voksne i computerrummet har fokus på stemningen i børnegruppe og ved at italesætte børnenes medansvar for at alle deltagende i spilaktiviteten har en god oplevelse er stemningen en fællesskabelse .

  I computer- og konsolværkstedet stræbes der efter at skabe en kultur sammen med børnene. Det betyder at børnene, så vidt det er muligt, inddrages i indkøb af spil og at de involveres i de regler der opstilles omkring brugen af computere og konsoller.

  Vores vision om at barndom er vigtig, giver en naturlig øverste ramme for, hvilke spil der kan vælges imellem. I forbindelse med spil bliver man normalt mødt med en masse udfordringer og problemstillinger, som det er spillerens opgave at løse. Vores erfaring viser, at disse problemstillinger ofte medfører, at børnene samles i sociale fællesskaber, hvor de deler viden og erfaringer, der bidrager til, at de i fællesskab kan overvinde spillets udfordringer.

  På Tempeltræet opfatter computer - og konsolspil som en social aktivitet, hvor børnenes evne til at samarbejde og til at udnytte hinandens forskellige kompetencer trænes. Børnenes fælles viden skaber et fundament for fælles succesoplevelser og relationer.

  Vores oplevelse er, at der i det sociale samspil omkring spillene bliver forhandlet, delt viden, afprøvet roller og skabt hierarkier, og at børnene dermed får mulighed for at tilegne sig samme sociale kompetencer, som hvis de deltog i andre sociale kontekster.


  Generelt er reglen, at børnene, når de benytter sig af Gamerværkstedets tilbud spiller sammen med en eller flere kammerater i rummet. Der kan dog være børn, som har behov for at koble af, og derfor
  benytter sig af nogle af klubbens solospil for at få en tiltrængt pause fra hverdagen. Dette er helt acceptabelt, men vi mener samtidig, at der ligger et pædagogisk ansvar i at være nysgerrig og undersøgende, hvis et barn gentagne gange trækker sig fra fællesskabet.

  Velkommen i Gamerværkstedet