Ind- og udmeldelse

Indmeldelse

Indhold

  Indmeldelse

  Indmeldelse sker på:

  Skriv op til klub (frederiksberg.dk)

  Når I klikker på skriv op til klub linket, kommer I et Log-in link som videredirigerer jer til nem-id, hvor I så kan logge ind

  Betaling sker direkte til Frederiksberg Kommune, hvor der også kan søges om hel eller delvis friplads.

  Børn indmeldt i fritidsklub, der er ved at afslutte 7. årgang, bliver automatisk udmeldt fra 1. maj. Hvis I ønsker at fortsætte i ungdomsklubben, skal indmeldelse ske via :

  Skriv op til klub (frederiksberg.dk)

  Udmeldelse

  Børn indmeldt i fritidsklub, der er ved at afslutte 7. årgang, bliver automatisk udmeldt fra 1. maj. Hvis I ønsker at fortsætte i ungdomsklubben, skal indmeldelse ske via 

  Skal barnet udmeldes før 1.maj på 7. årgang, er der et udmeldelsesvarsel på en måned til den 1. eller den 15. i en måned. Udmeldelse sker via:

  Udmeldelse af SFO og klub (frederiksberg.dk)