Gå til hovedindhold

Værksteder på Tempeltræet

Tempeltræets hverdag er baseret på mutible værksteder. Vores pædagogiske tilgang betyder, at vi ansættelsesmæssigt har valgt, pædagoger der har en unik kunnen inden for et interessefelt samt et smittende engagement. Vi har valgt denne tilgang, fordi vi mener, at det er vigtigt at skabe interessedrevne fællesskaber med tid og kompetence til fordybelse og æstetiske læreprocesser. Samtidig betyder dét, at være særlig dygtig til et aktivitetsområde, at den voksne har overskud til at have fokus på det pædagogiske mål - at arbejde med børnenes sociale kompetencer- som på den måde understøtter Tempeltræets vision om at barndom er vigtig.