Gå til hovedindhold

Mobiltelefoner

Her kan du læse om Tempeltræets retningslinjer om mobiltelefoner.

Indhold

  Mobilpolitik


  Vi har gennem længere tid oplevet, at vi har en gruppe børn, der er rigtig glade for at bruge deres mobiltelefoner til at spille på. For nogens vedkommende er det så grelt, at de har svært ved at holde fingrene fra mobilen, når de venter på deres tur i et brætspil, eller hvis de ryger ud af ”rundt om bordet” i bordtennis. Andre børn kommer fra skole med mobilskærmen foran ansigtet, og uanset hvad der ellers sker, sidder de bag skærmen hele eftermiddagen.

  Grunden til at vi ikke bare forbyder mobiler på Tempeltræet er, at vi i anerkender, at mobilen på mange måder er smart at have, og at mange børn har det sjovt, mens de spiller et onlinespil med deres venner. Derudover er der de helt lavpraktiske grunde som eksempelvis, at I kan få fat på jeres børn og omvendt. 

  Årsagen til, at vi har ventet så længe med at revidere vores mobilpolitik er, at fritidspædagogik blandt andet kommer fra en forståelse af, at børn lærer sig selv at kende gennem tilvalg og fravalg på en tryg øvebane. 

  Vi oplever ikke længere, at mobilen er et spørgsmål om til- eller fravalg. Det virker mere som en afhængighed, der skaber en barriere for at deltage i alle de aktiviteter og fællesskaber, der giver den sociale træning, som børn netop kan opnå ved at gå i klub. 

  Vi kunne derfor godt tænke os, sammen med jer, at lave en mobilspillefri klub frem til kl. 15.30 i en prøveperiode fra 1. maj og frem til sommerferien. For at det skal virke, er det vigtigt, at vi gør det sammen. Det er nemlig nærliggende at tro, at de børn, der er mest afhængige, vil ønske at gå hjem for at spille, og så er vi jo lige vidt. Vi får i hvert fald ikke skabt det, vi ønsker; aktive, deltagende børn.

  Børnene må gerne have deres mobiler med, de må gerne ringe og skrive og bruge mobilerne reflekteret, så det er udelukkende muligheden for at spille, se youTube, se/lave TikTok mm., der begrænses i tidsrummet.

  Den bedste måde at bakke op om vores tiltag vil være, at I indføre mobilbegrænsning på spille app’s, TikTok, YouTube på jeres barns mobil, således at de apps, barnet ikke længere må bruge i klubtiden, er låst frem til kl. 15.30.

  Klik på linket for at se en vejledning i, hvordan dette gøres. 

  Brug af Skærmtid på din iPhone eller iPad - Apple-support (DK)

  Administrer dit barns skærmtid - Hjælp til Google For Families

  Nedenfor kan I se de overvejelser, vi blandt andet har gjort os: 

  Fordele og ulemper ved at børnene har mobiltelefoner i klubtiden

  Fordele ved at børnene har mobiltelefon -for forældrene
  • Forældrene kan altid få fat på deres barn
  • Forældrene kan vide hvor deres barn er -tracking
  • Forældrene ved, at barnet har noget at leve
  • Forældrene giver deres barn mulighed for at være en del af et mobil-fællesskab
  • Forældrene har færre konflikter omkring skærmtid med barnet
  Ulemper ved at børnene har en mobiltelefon -for forældrene
  • Mobning bliver mindre synligt
  • Bekymring for hvad den digitale verden byder deres børn
  • Oplevelsen af mindre fysisk deltagende/inaktive børn
  • Oplevelse af at betale for klubaktiviteter der ikke bliver brugt

   

  Fordele ved at have en mobiltelefon -for børnene
  • Børnene har mulighed for at spille sammen
  • Nogle børn oplever at have frihed til at gøre hvad de vil
  • Børnene kan bruge mobiler til tekster, googlesøgninger, kontakt til forældre, andre børn
  • Børnene har mulighed for et afbræk fra socialinteraktion
  • Børnene er altid underholdt
  • Børnene kan få kontakt med deres forældre
  • Børnene kan lave legeaftaler selv
  • Børnene kan lave film
  • Børnene kan få et quick fix dopamin
  • Børnene har et ur
  • Børnene får notifikationer når de skal huske aftaler

  Ulemper ved at børnene har mobiltelefon -for børnene
  • Nogle børn har meget skærmtid -de har svært ved at løsrive sig fra mobilen
  • Nogle børn deltager ikke i fysisk i det fællesskab de er i, men bruger tid på online fællesskaber med andre
  • Nogle børn leger mindre og er mere fysisk inaktive
  • Nogle børn kan gemme sig bag skærmen så ensomhed skjules og ikke bearbejdes
  • Nogle børn kan udsættes for mobning, som er usynlig for andre
  • Nogle børn får trænet deres sociale kompetencer mindre
  • Nogle børn bliver udsat for billeder/historier/spil der ikke er alderssvarende
  • Nogle børn har svært ved at være tilstede i en aktivitet og bruger mobilen i alle pauser ex mens man venter på at det er ens tur
  • Nogle børn bliver pressede af hele tiden at skulle forholde sig til hvad deres venner laver/siger/gør og med hvem 

  Fordele ved at børnene har mobiltelefoner -for pædagogerne
  • Børnene har et selvetableret fællesskab
  • Børnene kan selv kontakte deres forældre -og omvendt
  • Børnene kan finde inspiration i værkstedsaktiviteter, så print minimeres
  • Vi kan udfordre brugen af mobiltelefoner
  Ulemper ved at børnene har mobiltelefoner -for pædagogerne
  • Pædagogerne har svært ved at opdage mobning der foregår på mobilen
  • Pædagogerne har svært ved at få mobilbørn til at deltage i klubaktiviteter
  • Pædagogerne har ikke indblik i hvad det enkelte barn foretager sig på mobilen